Solceller som tar dig ett steg närmare framtiden.

Mark & schakt

Janilco AB utför bland dessa tjänster inom ramen för Mark & Schakt:

  • Planering av villatomter
  • Grävarbeten
  • Markarbeten
  • Dränering av dagvatten i stenkista
  • Grävning för pool
  • Grävning för avlopp, vatten och el
  • Borttagning av stubbar och stenar
  Offert